Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Strange Skill


Tsung Hua Yang Chih Ching Chia Ling Wang Hsieh
Barry Chan Wong Tao Hu Chin Ouyang Shafei
Ko Hsieng Ting Lung Chun Erh Foo Bik Fai Gu Bao Ming
Kwan Ngai Sun Chia Lin Cheung Ping Hu Han Chang
Shen Hai Yung

To Be Identified:

2. 3. 4. 5.
6. 8. 9.

Last revised February 8, 2007. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages