Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Dance of the Drunk Mantis


Yuen Shun Yi Simon Yuen Hwang Jang Lee Linda Lin Ying
Corey Yuen Kwai Chin Yuet Sang Yen Shi Kwan Dean Shek
Brandy Yuen David Wu Lee Fat Yuen Kei Ho Chiu

To Be Identified:

4. 5.

Last revised May 19, 2004. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages