Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

The Shaolin 36 Beads


Wang Kuan Hsiung Meng Chui Pai Ying Lung Fei
Lung Kuan Wu Chuen Yuen Liu Shan Wong Wai
Liu Ping Tung Li Jack Long Chiang Nan
Yuen Sum Chen Pei Ling Cheung Wai Yau Siu Hung
Huang Kuan Hsiung

To Be Identified:

1. 2. 3. 4.
6. 8.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Hui Tit Gwan.

Last revised May 1, 2007. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages