Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

The Tournament


Angela Mao Ying Carter Wong Ko Hsieng Ting Kwan Shan
Whang In Sik Sammo Hung Wong Sam Chan Chuen
Chiang Nan Ko Siao Po Yang Wei Maria Yi
Lin Ke Ming Wilson Tong Huang Feng Chin Chun
Lee Kwan Ssuma Hua Lung Chin Chi Chu Yuen Biao
Billy Chan Zhu Mu Chu Gam George Yirikian

To Be Identified:

1. 3. 5. 6.
7. 8. 9.

Last revised March 3, 2011. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages