Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

The Hero


Jimmy Wang Yu Chiao Chiao Sit Hon Tien Yeh
Cheung Bing Yuk Kang Kai Shan Mao Lung Fei
Cho Kin Lee I Min Han Chiang Cheng Fu Hung
Yue Hang Hon Siu Law Bun Su Chen Ping
Au Lap Bo Lau Chung Ming Cheung Siu Gwan

To Be Identified:

1. 3. 4. 5.
6. 7.
Last revised January 15, 2005. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages