Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Shaolin Legend


Kwan Chung Pan Yingzi Wang Kuan Hsiung Chan Hung Lit
Miu Tak San Yu Chung Chiu Cheung Fong Ha Cheng Sai Gang
Ho Hing Nam Lau Yau Bun Cheung Chung Kwai Lau Shui Kei
Cheung Fook Gin Dai Bing Gong Lee Jo Wing

To Be Identified:

2. 4. 6. 9.
10. 11. 12. 13.
14. 16. 17.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Sung Seung Mang, Yee Mo, Wong Mei Lee.

Last revised June 10, 2008. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages