Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Jade Dagger Ninja


Tien Peng Lung Chun Erh Tien Ho Chin Meng
Gua Ah Leh Tsung Hua Tien Yeh Kam Kong
Nancy Yen Shih Chung Tien Wang Hsieh Yun Zhong Yue
Gu Bao Ming Wang Chi Sang Ko Chang Sheng Yip Chiu Yuk

To Be Identified:

1. 2. 4. 5.
7. 8.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Poon Chung Chai, Lee Wai, Tse Pak Sang, Cheung Pang Lai, Wong Sai Laap, Sam Nai Seung, Siu Kong Tung, Chan Leung Hap, Pak Ging, Siu Kim Lung, Lui Tai Kei, Tiu Yan Chik, Yau Kwok Wa.

Last revised October 13, 2005. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages