Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

The Golden Knight


Lily Ho Kao Yuan Shu Pei Pei Wang Hsieh
Fan Mei Sheng Ku Feng Ching Miao Wang Ching Ho
Hung Lau Nam Wai Lit Cheung Chok Chow Chin Chun
Chuen Yuen Lee Siu Chung Yeung Yip Wang Wong Bat Ging
Hsu Yu Maan Lee Liu Kei

To Be Identified:

10. 12.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Hong Ga.

Last revised August 28, 2007. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages