Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

The Master Strikes


Casanova Wong Meng Yuen Man Ching Siu Tung Yen Shi Kwan
Eddy Ko Hung Meg Lam Wong Mei Mei See Fu Chai
Sham Chin Bo Tsang Choh Lam Fong Ping Cheung Hei
Chan Ling Wai Chan Lap Ban Yuen Miu Chow Gat
Ng Tung Kei Ho Chiu Mama Hung Ng Git Keung

To Be Identified:

1. 3. 8. 9.
10. 14. 15.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Hsiung Kuang, Yuen Bo.

Last revised January 27, 2006. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages