Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Mask of Vengeance


Shih Szu Ko Keung Nora Miao Wang Ching
Kam Kong Tan Tao Liang Shih Chung Tien Danny Lee
Cho Boon Feng Mau Ging Shun Sit Hon Lu Wei
Tsai Hung Wang Lai Wang Hsieh Wu Chia Hsiang
Tien Ching Chin Feng Cheung Bo Sin Lee Ho
Han Yu Hong Wai Chu Lai Chow Yin Ching
Gat Man Lap

To Be Identified:

1. 8. 9. 10.
11. 12. 14.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Chang Yi Tao, Cheung Chung Kwai, Chin Tung Mei.

Last revised January 8, 2007. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages