Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Return of the 18 Bronzemen


Carter Wong Polly Kuan Tien Peng O Yau Man
Shaw Luo Hui Wong Fei Lung Yue Feng Ng Ho
Chen Chiu Chiu Ting Lau Lap Cho Hung Fa Long
Cheung Bo Sin Woo Gwong Yeung Fui Yuk Huang Kuan Hsiung
Chin Chian Lee Ting Gwan Lam Mong Nam

To Be Identified:

2. 6. 7. 8.
9. 11. 13. 15.
16. 17.

Last revised July 10, 2005. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages