Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

The Legend of Mother Goddess


Chia Ling Fang Mien Foo Bik Fai Yue Yang
Goo Gwan Wang Tai Lang Cheung Yee Kwai Hon Siu
Au Lap Bo Ko Siao Po Min Min Ng Yin
Sun Chia Lin Cheung Gwong Chiu Yuen Sum Li Li Hua
Yeung Yeung Cheung Ching Fung Chen Pei Ling Li Hsin Hua
Yim Chung Yeung Lit Chang Shu Lin Mang Ling Ming
Maan Saan Tang Gok Yan Joh Yau Ting Kwok Sing
Ying Ying Kuo Nai Hua

To Be Identified:

2. 3. 10. 11.
13. 14. 15. 16.
17.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Hau Fung Cheung, Nam Mei Lai, Heung Yeung, Yeung Lee Gwan, Ding Heung, Kwan Ming.

Last revised July 30, 2007. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages