Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Ninja Swords of Death


Tien Peng Ko Siao Po Kong Ban Chia Ling
Yu Chung Chiu Chen Chiu Tien Ho Lu Ti
Emily Cheung Ying Chan Cheung Fook Gin Tsang Ming Cheong Chu Siu Wa
Hsiao Huang Lung Ho Wai Hung Ma Cheung Shih Ting Ken
Hau Pak Wai Chen Chin Hai Cheung Yee Kwai Sham Chin Bo
Tsang Chiu Lam Mong Nam

To Be Identified:

5. 6. 7. 9.
10. 12. 13.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Ho Chung, Ko Sau Ying, Lau Lai, Nam Siu Gwan.

Last revised July 10, 2005. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages