Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Assassin


Hsu Feng Tien Peng Pai Ying Chia Ling
Shih Chun Li Min Lang Man Chung San Tse Chung Mau
Ku Lu Shih Ho Kong Hu Wei Cheung Bing Yuk
Hsia Hou Chun Ho Ping

To Be Identified:

2. 7. 8. 9.
13. 14. 15.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Cheng Li Wei, Wu Hsiao Ju, Cheng Chung Ta, Tai Liang, Hsin Pei Yao, Chang Kan Chuan, Yo Feng, Chang Wei, Wen Fu.

Last revised September 27, 2008. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages