Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Fight for Survival


Polly Kuan Wong Tao Chan Wai Lau Chia Ling
Wang Tai Lang Fang Mien Cheng Fu Hung Lee Keung
Kam Kong Wen Chiang Long Sze Ma Lung Elsa Yeung Wai San
Weng Hsiao Hu Gam Sai Yuk Au Lap Bo Lung Suen
Chan Sam Lam Yuen Si Wo Che Chi Sang Tang Gok Yan
Lam Chung Ma Cheung Chen Lei Ng Kwan
Lui Wan Biu

To Be Identified:

8. 9. 10. 13.
17. 18. 19.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Cheung Liu, Hui Tin Tak, Si Wai.

Last revised January 17, 2009. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages