Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Psychostimulancia

Kofein, fenmetrazin, dexfenmetrazin, amfetamin, metamfetamin

Látky, kterým říkáme psychostimulancia zvyšují takzvané psychomotorické tempo. Co to znamená? Možnost udržet se v bdělém stavu i přes únavu, člověk má pocit, že mu to rychleji myslí, má zvýšenou nabídku představ a rychle se střídajících myšlenek. Pro tyto vlastnosti jsou psychostimulancia vyhledávána lidmi pracujícími ve velkém nasazení, studenty, sportovci apod.

Bohužel nic není dokonalé a tak užívání látek stimulujících k vyššímu výkonu má i své stinné stránky. Organismus v podstatě pracuje "na dluh", takže po probdělých třech dnech a nocích před náročnou zkouškou prostě vypne.

Nežádoucí účinky:

Neužívejte tyto látky při:

Káva (kofein)

Mírný stimulační účinek, ve větším množství působí naopak tlumivě. Nežádoucí účinky nejsou významné. Nevýhodou je diuretický (močopudný) účinek.

Fenmetrazin a český dexfenmetrazin

Původně byla tato léčiva vyvinuta k léčbě obezity a měla potlačovat cuť k jídlu. U řady těchto pacientů však nezabírala, a u některých dokonce podporovala. Psychostimulační účinek je menší než u amfetaminu.

Amfetamin

Intenzivní účinek, vyšší jen u metamfetaminu (pervitin), ale bohužel také velké množství nežádoucích účinků. Za 2. světové války jej používali před akcí britští letci a pokud byl útok odvolán, účinek amfetaminu snadno vyrušili frťanem alkoholu.

Co před zkouškou?

Psychostimulancia před zkouškou znásobí nervozitu, stres, nebo strach, takže výsledek může být mnohem horší než bez nich. Tyto nepříjemné účinky lze do jisté míry odstranit současným podáním vhodného anxiolytika.
Kombinace: káva + Diazepam je vcelku neškodná a dostupná (Účinky se mohou u různých lidí lišit, proto doporučuji vyzkoušet předem "nanečisto" a vyladit si optimální dávku )