Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Reveiling of Hidden Sword


Tien Peng Tien Ho Lung Chun Erh Wong Bo Yuk
Siu Pooi Yue Chan Wai Lau Chan Gwan Biu Kon Tak Mun
Yip Chiu Yuk Pooi Tak Wan

To Be Identified:

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10.

Last revised January 5, 2008. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages