Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Rendezvous with Death


Wong Yu Chen Kuan Tai Lo Lieh Ku Feng
Lam Sau Kwan Tang Ching Johnny Wang Lung Wei Lau Wai Ling
Chan Shen Ng Hong Sang Cheng Kei Ying Jamie Luk Kim Ming
Wong Mei Mei Chow Kin Ping Wong Chi Ming Yip Tin Hang
Yeung Hung Dang Wai Ho

To Be Identified:

2. 5. 7.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Sek Gong, Yuen Bun, Law Gwan, Law Sing, Wong Pau Gei, Ko Mei Chiu.

Last revised July 26, 2007. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages