Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Dragon on the Shaolin Tower


Lung Tien Hsiang Ku Man Ching Yun Zhong Yue Tung Li
Ku Yin Kong Ha Hsiao Wang Siu Foo Dau
Ching Ching Cheung Wai Lu Yi Lung Lee Keung
Law Bun So Kwok Leung Ma Yu Fung Lam Gwong Wing
Chan Sam Lam Chan Mei Wa

To Be Identified:

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Fei Gik, Hiu Hau Diy, Yau Kin Ying, Lau Man Ban, Lau Booi Booi, Chiu Chan Kwok.

Last revised June 11, 2007. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages