Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Trilogy of Swordsmanship


Shih Szu Yue Hua Tien Ching Kao Pao Shu
Meng Yuen Man Chang Ching Po Lily Ho Lo Lieh
Chin Han Tsung Hua Lau Ng Kei Wong Ping
Lee Yun Chung Ho Kong Lee Siu Chung Wang Han Chen
Ti Lung Li Ching David Chiang Ku Feng
Bolo Yeung Tong Yim Chaan Cheng Lei Wang Ching Ho
Wong Kwong Yue Wang Chung Chen Sing

To Be Identified:

1.

Last revised December 11, 2006. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages