Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Return of the Bastard Swordsman


Norman Chu Tony Liu Alex Man Chen Kuan Tai
Lau Siu Gwan Lau Suet Wa Lo Lieh Phillip Ko Fei
Cheng Kei Ying Ling Hon Yiu Man Gei Cheung Lik
Chan Lau Ching Miao Chan Yuet Yue Wong Gwan Hong
Tsui Kam Kong Ku Kuan Chung Liu Lai Ling Ko Hung
Chang Tao Lung Tien Hsiang Pai Sha Li Sun Chien
Wong Wai Tong Wang Han Chen Yip Ming Chiu Yang Chih Ching
Ting Tung

To Be Identified:

1.

Last revised June 20, 2006. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages