Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Heroine Susan


Wong Ping Charlie Chin Chiang Lin Chiu Keung Gam Tiu
Kon Tak Mun Jack Long Tsai Hung Seung Fung
Suen Yuet Shih Chung Tien Shih Ting Ken Wong Fei
Nam Wan Tsang Ming Cheong Yue Fan Chai Hau Keung
Yeung Lit Cheung Siu Gwan Chin Li Sheng Wang Yun
Yim Chung Hau Pak Wai

To Be Identified:

1. 2. 3. 4.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Heung Gwan.

Last revised April 4, 2006. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages