Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Ambitious Kung Fu Girl


Mi Hsueh Chen Kuan Tai Yuen Tak Chu Te Hu
Choh Seung Wan Wong Mei Mei Lam Sau Kwan Liu Jun Guk
Pai Sha Li Cheung Lik Austin Wai Tin Chi Lam Fai Wong
Ching Miao Chan Lau Wong Chi Ming To Wai Wo
Shum Lo Chan Fei Lung Ku Wen Chung Wan Leng Gwong
Cheng Ka San

Last revised February 22, 2006. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages