Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Jade Faced Assassin


Lily Ho Kao Yuan Chang Pei San Ku Feng
Pan Yingzi Essie Lin Chia Fan Mei Sheng Wang Ching Ho
Chai No Tong Tin Hei Law Hon Shum Lo
Tsang Choh Lam Hoh Ban Yan Jun Chan Yi Ling

To Be Identified:

4.

Last revised November 17, 2005. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages