Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Bastard Swordsman


Norman Chu Lau Suet Wa Tony Liu Alex Man
Wong Yung Chan Si Gaai Yang Ching Ching Wilson Tong
Ku Kuan Chung Lo Meng Kan Chia Fong Yuen Tak
Sun Chien Lau Siu Gwan Wang Li Kwan Fung
Wang Ching Ho Chan Shen Pai Sha Li

Last revised January 1, 2006. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages