Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Monkey Kung Fu


Tony Ching Siu Tung Hau Chiu Sing Kwan Fung Lam Fai Wong
Wong Mei Mei Benz Kong To Hoi Lee Chun Wa Chiang Cheng
Wan Faat To Wai Wo Fong Ping Hsiung Kuang
Keung Hon Kei Ho Chiu Chan Ling Wai Sham Chin Bo
Shum Lo Wang Han Chen Wong Wing

To Be Identified:

1. 3.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Chi Chi, Kong Yuk Laan.

Last revised May 12, 2007. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages