Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

The Lady Assassin


Lau Suet Wa Tony Liu Norman Chu Max Mox
Jason Pai Piao Ku Feng Johnny Wang Lung Wei Ching Miao
Kwan Fung Yang Ching Ching Cheung King Yue Wong Mei Mei
Yang Chih Ching Liu Jun Guk Yuen Tak Chan Lau

Last revised July 13, 2005. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages