Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Heaven Sword and Dragon Sabre 2


Derek Yee Candy Yu Ching Li Lo Lieh
Ku Kuan Chung Tien Ching Wang Lai Candy Wen Xue Er
Ha Ping Woo Wang Daat Chan Ga Yee Cheng Lai Fong
Lui Hung Frankie Wei Hung Wang Han Chen

Last revised June 8, 2005. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages