Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Strong Eastman


Chu Siu Wa Min Min

To Be Identified:

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Gam Lung Chi, Lee Sai Man, Go Tin, Chan Chiu Ming, Tuet Sin, Si Yuet Leung, Fan Fung San, Lam Suk Wai, Baak Wan Fung, Yau Tin Wan, Kei Fei Kei, Lau Sang, Chui Ming Chi, Lam Suk Mei, Chan Ying Fong Ng Cheung Gwong, Laai Chiu Ming, Gei Chiu Yan, Lam Yat Ching, Hon Giong Cheung.

Last revised May 14, 2005. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages