Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Vengeance of Snow-Maid


Chen Chen Wu Chia Chi Cho Kin Ngai So
Liu Chik Shang Kuan Liang Ko Siao Po Tiu Shut
Yim Chung Cheung Siu Gwan Wong Fei Fai Wan
Tong Kei Cheung Gung Shun

To Be Identified:

2. 3. 4. 5.
6. 8. 9. 10.
11. 14.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Lau Fong Yue, Ming Gak, Yee Ming, Ko Siu Pang, Lam Ban Ban.

Last revised January 30, 2007. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages