Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Heroes of the East


Gordon Liu Mizuno Yuko Yasuaki Kurata Ching Miao
Liu Chia Liang Simon Yuen Cheng Kang Yeh Norman Chu
Hitoshi Ohmae Takeshi Yamamoto Naozo Kato Nobuo Yana
Yasutaka Nakazaki Manabu Shirai Tetsu Sumi Chow Siu Loi
Lee Hoi Sang Kei Ho Chiu Wong Bat Ging

To Be Identified:

1. 2.

Last revised March 20, 2005. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages