Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

The Brave Archer


Fu Sheng Tien Niu Johnny Wang Lung Wei Tsai Hung
Ku Kuan Chung Ku Feng Dick Wei Lam Fai Wong
Tong Yim Chaan Danny Lee Lu Feng Lee I Min
Chuk Jing Helen Yu Phillip Kwok Lo Meng
Chow Git Chan Shen Yue Wing Fan Mei Sheng
Suen Shu Pau Chiu Chung Hing Lee Siu Wa Lau Wai Ling
Wang Chiang Liang Jamie Luk Kim Ming Yip Tin Hang Kara Hui
Tsang Choh Lam Chan Si Gaai

Last revised November 20, 2004. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages