Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Clan of Amazons


Tony Liu Ching Li Ling Yun Shih Szu
Norman Chu Dik Boh Laai Chan Man Na Yue Hua
Ku Kuan Chung Lam Fai Wong Chan Shen Ngaai Fei
Ha Ping Kara Hui Ouyang Shafei Yang Chih Ching
Chong Lee Cheung Ying Lau Wai Ling Yuen Wah
Tsang Choh Lam Lui Hung

To Be Identified:

2. 3.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Yau Lung Sang.

Last revised October 4, 2004. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages