Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Eunuch of the Western Palace


Wong Tao Meng Fei Lung Chung Erh Tsung Hua
Lo Lieh Lung Fei Su Chen Ping Li Hsin Hua
Weng Hsiao Hu Tsang Chiu O Yau Man Shaw Luo Hui
Ma Cheung Yuen Sum Chan Sam Lam Wong Fei Lung
Chen Chiu Gam Man Hei Choi Chung Chau

To Be Identified:

1. 2. 3. 4.
5. 7. 8.

Last revised August 12, 2005. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages