Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

My Young Auntie


Kara Hui Hsiao Ho Liu Chia Liang Yuen Tak
Johnny Wang Lung Wei Kwan Yung Moon Wilson Tong Gordon Liu
Robert Mak Walter Cho Tat-Wah Wang Ching Ho Wang Sha
Ngai Tung Gwa Wong Bat Ging

Last revised May 11, 2004. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages