Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Revenge of the Shaolin Master


Tan Tao Liang Liu Shan Cheung Fook Gin Tsai Hung
Sha Lee Man Lung Fei Chen Sing Yuen Sum
Alan Hsu Chang Tao Hu Wei Chiu Ting
Mau Ging Shun Min Min Yuen Shun Yi Yeung Yeuk Laan
Yang Chin Cheng

Last revised June 12, 2008. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages