Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

New Tales of the Flying Fox


Felix Wong Alex Man Kara Hui Ku Kuan Chung
Tai Pei Ling Leung Kar Yan Chan Si Gaai Yang Chih Ching
Kan Chia Fong Lam Fai Wong Chu Te Hu Tong Chun Chung
Lau Yuk Pok Kong Chuen

Last revised March 12, 2004. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages