Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Holy Flame of the Martial World


Max Mox Lau Suet Wa Yang Ching Ching Mary Jean Reimer
Phillip Kwok Jason Pai Piao Lau Siu Gwan Candy Wen Xue Er
Chan Shen Wang Ching Ho Yau Chui Ling Liu Lai Ling
Chang Tao Siao Yuk Ming Wong Mei Mei Wang Han Chen
Sai Gwa Paau Kwan Fung

Last revised January 30, 2004. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages