Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Cast Photos:

Bandits, Prostitutes and Silver


Wong Tao Lo Lieh Angela Mao Ying Phillip Ko Fei
Shih Ting Ken Wen Chiang Long Sit Hon Ko Siao Po
Wang Hsieh Wang Chi Sang Chiang Kam Siu Yiu
Wu Chia Hsiang Lin Hsiao Hu Wang Man Chuan Sit Fong
Cheung Ping Chen I Ho Au Lap Bo Chen Chiu
Ching Kuo Chung Yuen Sum Hu Han Chang Kwok Chuk Hing
Pooi Tak Wan

To Be Identified:

10. 13. 14. 15.

The on-screen acting credits include the following names (the identified actors are omitted): Woo Chung, Chan Cheung, Tam Tak Ban, Chu Tien Wu, Chang Mi Hu, Ho Chieh Fu.

Last revised April 21, 2008. bruce@asu.edu

More Cast Photo Pages