Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUANKU ABDUL RAHMAN,

73400 GEMAS, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

 

RANCANGAN PELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN

TINGKATAN LIMA 2002

 

MINGGU

TAJUK

KEMAHIRAN

HASIL YANG DIHASRATKAN

NILAI

 

1

hingga

6

 

 

1.          Lukisan Terbantu Komputer  (CAD) II

 

 

1.          Mengenal pasti takrif lukisan terbantu komputer

2.        Mengenal pasti kelengkapan dalam system CAD

3.        Membincangkan kelebihan dan kekurangan membuat lukisan  secara terbantu komputer

4.        Perbandingan manual dengan CAD

a)       Mengenalpasti definisi, sejarah serta kelengkapan CAD

b)        Memahami kelebihan dan kekurangan menggunakan CAD

-          aspek positif

-          aspek negatif

 

Ketekunan

 

Ketepatan

 

7

hingga

12

 

 

 

 

 

5.   Persilangan

1.          Melukis persilangan di antara bongkah-bongkah yang berbentuk geometri

2.        Melukis persilangan secara tepat atau condong dengan paksinya dalam satu satah atau berlainan satah

3.        Bongkah-bongkah yang digunakan ialah

a)       prisma

b)        silinder

c)        kon

d)       piramid

e)        sfera

a)       Memahami konsep persilangan antara garisan dengan garisan, garisan dengan satah, satah dengan satah

b)        Menguasai teknik menentukan garisan lengkung persilangan menggunakan kaedah :

          pandangan pinggir

          satah pemotongan

c)        Mengenal pasti kegunaan persilangan

d)       Memahami cara pembinaan lukisan persilangan

 

 

Kerajinan

 

 

Kebersihan

 

 

Berdikari

Kesabaran

 

 

13

hingga

18

4.     Pengorakan

1.          Mengenal pasti jenis-jenis bongkah

2.        Membina pengorakan berbentuk tepat, condong dan terpenggal bagi objek-objek :

a)       prisma dan silinder berbentuk

b)        kon dan piramid

c)        piramid oblik

d)       kon oblik

e)        bahagian peralihan

a)       Mengenal pasti jenis-jenis bongkah

b)        Memahami kegunaan-kegunaan pengorakan

c)        Menguasai teknik-teknik pembinaan pengorakan menggunakan kaedah :

          Selari

          Jejarian

          Penyegitigaan

 

Kerajinan

 

Kebersihan

 

Berdikari

 

Kesabaran

 

19

hingga

23

11.0  Pandangan Keratan

1.          Melukis pandangan keratan bagi bongkah berbentuk geometri

2.        Melukis jenis-jenis pandangan keratan yang dinyatakan bagi objek atau komponen daripada berbagai-bagai bidang kejuruteraan

3.        Memilih jenis pandangan keratan yang sesuai bagi keadaan tertentu

4.        Memahami satah dan garisan pemotongan dan muka keratan

5.        Melukis garisan keratan dan teknik-teknik melukis garisan tersebut

6.        Melukis dan mengenalpasti keratan-keratan :

-              Keratan penuh

-              Keratan separuh

-              Keratan offset

-              Keratan sebahagian

-              Keratan teralih

-              Keratan terputar

-              Keratan terjajar

 

a)       Dapat membezakan jenis-jenis keratan seperti :

-              keratan penuh

-              keratan offset

-              keratan separuh keratan sebahagian

-              keratan teralih

-              keratan terputar

-              keratan terjajar

b)        Mengenalpasti teknik melukis dengan betul bagi keratan-keratan yang dinyatakan di atas

c)        Memahami konsep kegunaan serta kegunaan-kegunaan pandangan keratan

 

Sistematik

 

Kerajinan

 

Berdikari

 

Kesabaran

        20

dan

21

 

7.   Pandangan Keratan

1.          Melukis pandangan keratan bagi bongkah berbentuk geometri.

2.        Memilih jenis pandangan yang sesuai

a)       Mengenalpasti konsep, kegunaan pandangan keratan

b)        Memahami jenis-jenis pandangan keratan

Kerajinan

Kebersihan

Kesabaran

 

25

hingga

30

 

9.   Lukisan Mekanikal

1.          Melukis simbol-simbol lazim untuk lukisan mesin

2.        Mengunjurkan pandangan bagi sebuah komponen apabila diberi dua pandangan utama yang lain.

3.        Melukis pandangan keratan bagi mesin jenis

a)       keratan penuh

b)        keratan separuh

c)        keratan offset

a)       Mengenal pasti simbol-simbol lazim untuk butiran lukisan mesin

b)        Memahami bentuk soalan-soalan yang lazim dalam peperiksaan

 

 

 

Kesabaran

 

 

 

 

 

Kerajinan

 

 

 

 

 

Berdikari

 

 

 

 

 

 

 

Kebersihan

 

 

 

 

Ketepatan

 

 

31

hingga

32

 

 

10.   Lukisan Bangunan

1.          Melukis simbol-simbol lazim untuk lukisan bangunan

2.        Mengunjurkan pandangan bagi luar bangunan yang mudah apabila diberi dua pandangan ortografik yang lain

a)        Melukis simbol piawai bagi alat tambah

b)         Melukis sistem kawalan mengikut keadaan yang betul pada pelan bangunan yang diberi.

a)       Mengenal pasti simbol-simbol lazim untuk butiran lukisan bangunan

b)        Memahami bentuk soalan-soalan yang lazim dalam peperiksaan

 

33

hingga

34

 

 

11.    Lukisan Perpaipan

1.          Melukis simbol-simbol lazim untuk lukisan perpaipan

2.        Mengunjurkan pandangan bagi perpaipan yang mudah apabila diberi pandangan diberi dua pandangan ortografik yang lain

a)        Melukis simbol-simbol piawai bagi bahan-bahan perpaipan

b)         Melukis sistem perpaipan mengikut keadaan yang keadaan yang betul pada pelan bangunan yang diberi.

a)     Mengenal pasti simbol-simbol lazim untuk butiran     

        lukisan perpaipan

b)     Memahami bentuk soalan-soalan yang lazim  

        dalam peperiksaan

 

 

35

 

 

12.     Lukisan Elektrik

1.          Melukis simbol-simbol lazim untuk lukisan elektrik

2.        Mengunjurkan pandangan bagi elektrik yang mudah apabila diberi

a)       Pandangan ortografik

b)        Pandangan Isometrik

a)       Mengenalpasti  simbol-simbol lazim untuk butiran lukisan lukisan elektrik

b)        Memahami bentuk soalan-soalan yang lazim dalam peperiksaan

 

36

 

13.     Lukisan Elektronik

13.1          Melukis simbol-simbol lazim untuk lukisan     

              elektronik

13.1          Mengunjurkan pandangan bagi elektrik yang            

              mudah apabila diberi

a)       Lukisan Skematik

b)        Lukisan Kerja

a)      Mengenalpasti simbol-simbol lazim untuk butiran

         lukisan elektronik

b)     Memahami bentuk soalan-soalan yang lazim

         dalam peperiksaan

 

39

hingga

41

 

 

16.    Mengulangkaji

16.1           Pengukuhan dan pengayaan

16.2         Latih tubi

16.3         Perbincangan soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas

16.4         Membincangkan soalan-soalan yang popular dalam peperiksaan SPM

a)       Pelajar dapat membuat latih tubi dengan bantuan guru.

b)        Dapat mencari jawapan bagi soalan-soalan popular

 

Ketelitian

 

Kesabaran

 

 

 

 

 

Disediakan dan diubahsuai oleh :                                                                                                                                Disahkan oleh :

 

 

 

 

 


..                                                                                                              

(EN. MAZLAN BIN LATIF)                                                                                                                   (                                                                               )

KETUA PANITIA

LUKISAN KEJURUTERAAN

SEK. MEN. KEB. TUANKU ABDUL RAHMAN

73400 GEMAS