Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI TINGKATAN 4 TAHUN 2002

 

 

MINGGU

 

 

TAJUK / BIDANG PEMBELAJARAN

 

OBJEKTIF / KEMAHIRAN

 

HASRAT YANG DIHARAPKAN

 

CATATAN

 

1

 

PENGURUSAN KELAS

·         Pembahagian Buku Teks

·         Mengutip Yuran Khas dan PIBG

·         Membentuk Organisasi Kelas

·         Menyusun Kelas

·         Minggu Suaikenal

·         Memperkenalkan topik-topik dalam subjek Pendidikan Seni

 

 

·         Membentuk organisasi kelas

·         Pengagihan Buku Teks dengan cekap

 

 

·         Pelajar yang layak memegang jawatan dalam kelas

·         Pelajar yang layak mendapat kemudahan buku teks

 

 

SENI HALUS

 

 

2

DAN

3

 

LUKISAN

 

1.         Konsep – penemuan dan pendekatan untuk melahirkan perasaan & kepercayaan

2.         Tujuan dan fungsi – merekamkan perkara, penemuan, citarasa

3.         Jenis rekaan Seni Halus

·         2 Dimensi (2D)

·         3 Dimensi (3D)

4.         Peragaan – cara, gaya dan tempat peragaan

 

 

 

·         Membolehkan pelajar melahirkan idea dan ilham melalui rekaan 2 Dimensi

·         Mempertingkatkan daya pemerhatian dan konsepsi pelajar serta kemahiran melukis.

·         Membolehkan pelajar menimbulkan beberapa kesan pada sesuatu imej dengan menggunakan beberapa teknik melukis

·         Membolehkan pelajar menghasilkan gubahan mengikut tatacara kerja. 

 

·         Pelajar dapat menghasilkan sebuah lukisan bertemakan pemandangan tentang alam sekitar

·         Pelajar dapat melukis beberapa batang pokok yang berlainan jenis berdasarkan rupa asasnya.

·         Pelajar dapat melukis satu pemandangan alam sekitar bertajuk `Perumahan’.

 

 

4

DAN

5

 

CATAN

 

1.         Organisasi Rekaan

2.         Alat dan Bahan

3.         Projek Amali Lukisan

 

·         Membolehkan pelajar menyedari serta dapat merakamkan kesan cahaya pada bentuk, rupa, ruang serta suasana yang terdapat pada alam sekitar dalam bentuk catan.

·         Memberi pengalaman kepada pelajar dalam penggunaan warna air, pensil warna , pastel dan krayon

 

 

·         Melukis mengikut tema yang dipilih dengan menggunakan teknik `glazing’.

 

 

6

 

 

UJIAN BULANAN

 

·         Menilai prestasi pelajar

 

 

 

7

DAN

8

 

 

CETAKAN

 

1.         Organisasi Rekaan

2.         Cetakan Lino

3.         Cetakan Kalograf

4.         Cetakan Saring Sutera

5.         Kaedah Filem Laker

 

 

·         Mempertingkatkan kemahiran mencetak dengan menggunakan teknik saring sutera, lino atau cetakan kayu

·         Membolehkan pelajar menggambarkan budaya tempatan melalui teknik cetakan

 

 

·         Menghasilkan cetakan daripada bahan buangan yang mempunyai jalinan seperti benang, tali, kain, daun dan sebagainya.

·         Menghasilkan cetakan kolaj daripada bahan-bahan yang berlainan seperti kadbod, daun, rumput, ranting, renda, tali, bulu dan sebagainya.

 

 

9

DAN

10

 

 

MURAL

 

1.         Organisasi Rekaan

2.         Projek Amali

 

·         Membolehkan pelajar menggambarkan budaya sekolah dalam bentuk mural

·         Membolehkan pelajar bekerjasama menghasilkan mural

·         Memahami langkah-langkah menghasilkan mural.

 

 

·         Menghasilkan satu lukisan Mural bertemakan `Kesedaran Membaca’ dengan memasukkan muka taip `MEMBACA MENAMBAH PENGETAHUAN’.

 

 

11

DAN

12

 

 

ARCA

 

1.        Arca Laman ASEAN

2.        Jenis-jenis Arca

3.        Bentuk Pembinaan Arca

4.        Amali Arca Luakan

5.        Projek Membina Arca Campuran

 

 

·         Membolehkan pelajar menterjemahkan idea dan pengalaman dalam bentuk 3 Dimensi

·         Memperluaskan pengetahuan mengenai konsep arca sebagai objek yang berfungsi

 

 

·         Membentuk arca melalui teknik binaan, dengan menggunakan dawai atau bahan lain sebagai rangka dan plastisin, kain, benang, tali dan lain-lain sebagai bahan tambah.

·         Membentuk arca dengan menggunakan teknik tambah dan buang melalui proses mengukir tanah liat, sabun atau kayu lembut.

 

 

13

 

 

KOLAJ

 

1.         Pengenalan

2.         Bahan dan Teknik

3.         Kemasan dan Persembahan

 

Pelajar dapat,

·         Mempertingkatkan daya rekaan dan pernyataan idea serta ilham yang kreatif melalui kegiatan , dengan menggunakan pelbagai bahan dalam bentuk kolaj.

·         Memahami bahawa kesan cahaya dan bayang memainkan peranan yang penting dalam sesuatu karya timbul.

 

 

·         Membuat satu kolaj berdasarkan salah satu daripada tema-tema yang berikut :

(a)     Malaysia pada Tahun 3000 Masihi

(b)     Keindahan Malaysia, Tanahairku

(c)     Alam Khayalan dalam Mimpi Saya

·         Membuat kolaj kadbod timbul.

 

 

14

 

 

 

 

 

PERKEMBANGAN SENI LUKIS MALAYSIA

 

·         Sejarah perkembangan Seni Lukis Malaysia

·         Kumpulan-kumpulan Seni Lukis

·         Institusi-institusi Seni Lukis

·         Balai Seni Lukis Negara.

 

Pelajar dapat,

·         Menambahkan pengetahuan dan penghargaan tentang sejarah perkembangan seni dalam negara, keistimewaan ciri-ciri estetik dan fungsi, sumbngan dalam konteks warisan budaya dan sumbangan institusi kumpulan dan tokoh terhadap perkembangan seni serta budaya.

·         Membolehkan pelajar mempunyai daya kritikan yang lebih rasional mengenail seni dalam budaya kebangsaan.

 

 

 

·         Mengumpul, menganalisa serta membincangkan bahan-bahan serta maklumat mengenai perkembangan Seni Lukis di Malaysia yang dijalankan secara kronologi.

 

 

 

15

 

 

UJIAN BULANAN

 

 

·         Menilai prestasi pelajar

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

KAJIAN KARYA-KARYA DAN PELUKIS MODEN MALAYSIA

 

·         Pelukis-pelukis Malaysia

·         Perbincangan Beberapa Karya Pilihan

·         Perbandingan Karya Tempatan dan Barat

 

 

 

 

 

 

SENI DAN KOMUNIKASI

 

 

17

DAN

18

 

 

SENI GRAFIK

 

1.        Konsep – bentuk seni yang mengandungi mesej dengan tujuan untuk memberi petunjuk

2.        Jenis – papantanda, logo, simbol

3.        Peragaan – alat tulis, pakaian dan  

Bangunan

 

 

 

 

·         Membolehkan pelajar memahami, mentafsir dan menghasilkan rekaan-rekaan Grafik untuk berkomunikasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Pelajar dapat menghasilkan kerja dalam bentuk 2 Dimensi dan 3 Dimensi

 

 

19

 

 

 

LOGO, SIMBOL DAN MASKOT

 

1.         Pengenalan

2.         Logo

3.         Simbol

4.         Maskot

 

 

·         Memahami jenis-jenis logo dan kepentingannya dalam komunikasi

·         Membolehkan pelajar memahami, mentafsir dan menghasilkan rekaan grafik untuk berkomunikasi.

·         Menghasilkan kerja yang bermutu dari segi keaslian gubahan, kekemasan dan kesesuaian logo dengan tema.

 

·         Mencipta logo huruf dengan menggunakan singkatan nama sendiri

·         Mencipta satu logo representasi untuk persatuan atau kelab di sekolah

·         Mencipta logo simbol untuk menyampaikan sesuatu maklumat atau aktiviti.

 

 

 

 

20

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

 

 

 

 

 

21

 

RISALAH

 

1.        Penentuan Tema dan Tajuk

2.        Perwujudan Idea

3.        Teknik

4.        Alat dan Bahan

5.        Proses dan Gubahan

6.        Kemasan dan Persembahan

 

 

·         Membolehkan pelajar memahami konsep serta menghasilkan risalah untuk tujuan promosi

 

 

·         Mencipta dan menghasilkan satu risalah/ brochure untuk sekolah dengan memasukkan maklumat-maklumat yang penting berkaitan sekolah.

 

 

22

DAN

23

 

IKLAN

 

1.        Konsep – promosi barangan

2.        Tujuan dan fungsi – penyampai maklumat

3.        Jenis – media cetak / elektronik

4.        Peragaan – Pusat beli belah dan sebagainya.

 

 

·         Membolehkan pelajar memahami proses iklan untuk promosi barangan dan barangan

·         Mempertingkatkan kemahiran membuat ilustrasi untuk mencapai matlamat dengan cara yang dinamik

·         Memahami kaitan seni dalam kehidupan harian.

·         Melihat, meneliti, membanding, mengaitkan dan  membincangkan hubungan seni dalam kehidupan

 

·         Mencipta iklan yang berkesan untuk

(a)       Syarikat perumahan atau

(b)      Keluaran baru sesebuah syarikat

 

 

24

25

DAN

26

 

 

POSTER

 

1.        Fungsi Poster

2.        Teknik, Media dan Proses

3.        Pilihan Warna untuk Poster

4.        Struktur dan Rekaletak Imej

5.        Ciri-ciri Poster yang bermutu

6.        Kemasan dan Persembahan

 

 

·         Memperkembangkan daya imaginasi pelajar tentang tema dan tajuk/ cogan kata

·         Mempraktikkan kemahiran dan kefahaman seni dalam kegiatan mencipta poster

·         Memupuk dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam aktiviti poster

·          

 

·         Membuat poster atau notis dengan cara kolaj bertemakan `Bermasyarakat dan Bermuafakat’

·         Membuat poster dengan cara catan

 

 

 

27

28

DAN

29

 

 

 

PEMBUNGKUSAN

 

1.        Konsep – memperkenalkan jenama, menjaga ketahanan, menarik perhatian

2.        Tujuan – fungsi ; keselamatan, ketahanan daya tarikan

3.        Jenis – Rekacorak 2 Dimensi dan 3 Dimensi

4.        Peragaan – Tempat/ Ruang

 

 

·         Membolehkan pelajar memahami kepentingan pembungkusan dalam pengeluaran

·         Mempertingkatkan kemahiran pelajar dalam mereka corak dan merekabentuk pembungkusan

·         Mempertingkatkan kemahiran membuat ilustrasi melalui pengamatan dan kajian terhadap barang-barang pengeluaran

·         Memahami dengan lebih mendalam peranan pembungkusan dalam dunia perdagangan

·         Memahami kaitan seni dalam kehidupan seharian

·         Melihat, meneliti, menbanding, mengaitkan dan membincangkan hubungan seni dalam kehidupan seharian

 

 

·         Pelajar dapat mencipta satu corak yang menarik untuk pembungkusan sejenis makanan tin

·         Mencipta satu corak yang menarik bagi sejenis hasil pengeluaran bukan makanan sebuah syarikat.

·         Membincangkan persamaan dan perbezaan di antara poster, logo, iklan, lencana dan pembungkusan.

 

 

BARANG-BARANGAN KRAF

 

 

30

DAN

31

 

 

 

BATIK TRADISIONAL

 

1.          Jenis Batik – Batik Cap dan Batik Tulis

2.          Fungsi – Pakaian dan lain-lain

3.          Bentuk – Batik Sarung dan lain-lain.

Gaya Geometrik/ Gaya Organik

4.          Rekacorak – Melintang/ Menegak

5.          Alat dan Bahan

 

·         Mempertingkatkan kemahiran dalam menghasilkan kraf tradisional mengikut disiplinnya dari segi alat, bahan, motif, rekaan corak dan ragam hias.

·         Mempelajari kemahiran memproses batik lukis.

·         Mengenal dan menghargai batik sebagai salah satu khazanah kraf tradisional tempatan yang unik.

 

 

·         Pelajar dapat membuat corak batik dengan menggunakan bahan gantian

·         Mencipta batik lukis untuk hiasan dinding dengan menggunakan bahan gantian

·         Menghasilkan gubahan hiasan dengan meggunakan teknik batik lukis atau batik tulis.

 

 

32

 

UJIAN BULAN OGOS

 

 

 

 

 

33

DAN

34

 

 

ANYAMAN TRADISIONAL

 

1.          Fungsi

2.          Bentuk

3.          Tema dan motif / corak

4.          Motif kelarai – Flora / Fauna

5.          Corak – kelarai, anyaman biasa

6.          Alat dan Bahan

 

·         Memperkenalkan teknik asas menganyam kepada pelajar

·         Memperkenalkan corak kelarai sebagai ragam hias yang penting dalam seni anyaman.

·         Memahami kesesuaian corak tradisional dalam anyaman serta fungsinya.

·         Mengaplikasikan proses merekacipta yang sistematik serta mempertingkatkan lagi daya imaginasi dan kreativiti pelajar.

 

 

·         Menganyam sarung ketupat dengan daun kelapa atau reben kertas

·         Menganyam motif kelarai tradisional dengan menggunakan daun mengkuang

·         Menganyam pengalas cawan berbentuk segiempat dengan menggunakan daun mengkuang

 

 

35

DAN

36

 

 

TEMBIKAR TRADISIONAL

 

1.        Fungsi dan bentuk

2.        Peralatan untuk memasak

3.        Bekas

4.        Ragam hias

5.        Alat dan Bahan

6.        Teknik

7.        Kemasan dan Persembahan

 

 

·         Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam menghasilkan tembikar mengikut disiplinnya dari segi fungsi, alat dan bahan, ragam hias, teknik dan proses, kemasan dan persembahan, pemeliharaan dan penjagaan serta penilaian.

·         Mempelajari perkembangan tembikar semasa serta sumbangannya terhadap budaya dan kehidupan harian.

 

 

 

·         Membentuk bekas daripada tanah liat menggunakan teknik gelung atau lingkaran

·         Membentuk tempayan hiasan menggunakan teknik acuan

·         Membentuk pasu bunga menggunakan teknik kepingan

 

 

37

DAN

38

 

UKIRAN KAYU TRADISIONAL

 

1.         Fungsi – Binaan bangunan dan sebagainya

2.         Bentuk – jenis panel

3.         Bunga ukir – flora / fauna / geometri

4.         Jenis bentuk bunga ukir – awan larat, bentuk silang atau kerawang

5.         Alat dan bahan kemasan

6.         Teknik dan proses

7.         Kemasan dan persembahan

 

 

·         Mempertingkatkan kemahiran dalam menghasilkan ukiran tradisional mengikut disiplinnya dari segi fungsi, bahan dan alat, rekaan motif, reka corak, proses dan teknik, kemasan dan persembahan, pemeliharaan dan penjagaan, dan penilaian

·         Menyedari dan peka terhadap peranan ukiran tradisional semasa serta sumbangannya terhadap budaya masyarakat.

 

 

·         Membuat ukiran kayu berbunga timbul

·         Mengukir sebuah keris atau senjata dengan menggunakan kayu

·         Membuat ukiran kekisi dengan menggunakan kadbod polesterin sebagai bahan gantian

 

 

39

40

DAN

41

 

 

UJIAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4

 

·         Menilai prestasi pencapaian pelajar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5 TAHUN 2002

 

 

MINGGU

 

 

TAJUK / BIDANG PEMBELAJARAN

 

OBJEKTIF / KEMAHIRAN

 

HASRAT YANG DIHARAPKAN

 

CATATAN

 

1

 

PENGURUSAN KELAS

·         Pembahagian Buku Teks

·         Mengutip Yuran Khas dan PIBG

·         Membentuk Organisasi Kelas

·         Menyusun Kelas

·         Memperkenalkan topik-topik dalam subjek Pendidikan Seni

 

 

·         Membentuk organisasi kelas

·         Pengagihan Buku Teks dengan cekap

 

·         Pelajar yang layak memegang jawatan dalam kelas

·         Pelajar yang layak mendapat kemudahan buku teks

 

 

SENI GRAFIK

 

 

2

DAN

3

 

 

ILUSTRASI

 

·         Penggunaan Ilustrasi

·         Jenis-jenis Ilustrasi

·         Teknik, media dan proses gubahan

·         Kemasan dan persembahan

 

 

 

Pelajar dapat,

·         Memahami alat dan bahan serta beberapa teknik untuk menghasilkan ilustrasi

·         Meningkatkan kebolehan membuat interpretasi pengamatan dan imaginasi ke dalam bentuk gambar.

·         Memahami prinsip-prinsip membuat ilustrasi serta tatacara gubahannya

·         Mempertingkatkan kemahiran membuat ilustrasi melalui pengamatan dan kajian terhadap barang-barang pengeluaran.

 

 

·         Mencipta jenama untuk buah-buahan atau jus buah-buahan tempatan yang ditinkan.

·         Mengumpul, mengkaji dan berbincang mengenai ilustrasi yang terdapat dalam buku-buku bercetak di pasaran

 

 

4

DAN

5

 

 

 

SENI KALIGRAFI

 

·         Jenis-jenis Kaligrafi

·         Teknik, Media dan Proses Gubahan

·         Kemasan dan Persembhan

 

 

Pelajar dapat,

·         Memahami tatacara menulis seni khat dan penggunaannya bagi tujuan tertentu

·         Mempraktikkan kemahiran dan kefahaman seni dalam kegiatan seharian

·          Mempertingkatkan kemahiran membuat ilustrasi melalui pengamatan dan kajian tentang isi kandungan sajak dan pantun.

 

 

·         Mencipta corak/ hiasan jidar yang menarik bagi menu salah sebuah restoran di kawasan kediaman.

·         Menghasilkan Tulisan Kaligrafi sebuah karya sajak atau pantun dalam tulisan Italik. Hiaskan ruang-ruang yang kosong dengan corak yang sesuai.

 

 

6

 

UJIAN BULANAN

 

·         Menilai prestasi pencapaian pelajar

·          

 

 

 

7

DAN

8

 

 

KOMIK DAN KARTUN

 

·         Gubahan

·         Tokoh dan karya

·         Penilaian

·         Kemasan dan Persembahan

 

 

 

Pelajar dapat,

·         Memahami bahawa watak komik yang unik dapat dicipta berdasarkan rupa geometri yang tertentu

·         Meningkatkan kreativiti dan daya cipta pelajar melalui lukisan watak-watak komik.

·         Menyedari bahawa rupa geometri yang berlainan dapat mewujudkan pelbagai jenis wajah yang menarik

·         Mempertajamkan pemerhatian pelajar tentang pelbagai ekspresi manusia

 

 

 

·         Mencipta bentuk  watak komik berpandukan rupa geometri

·         Mencipta bentuk muka watak komik berpandukan rupa geometri

·         Menjalankan latihan melukis pelbagai ekspresi dan perasaan watak komik

 

 

9

DAN

10

 

KOMPUTER GRAFIK

 

·         Pengenalan

·         Perisian-perisian Grafik

·         Proses Penerbitan Atas Meja (DTP)

 

 

Pelajar dapat,

·         Memahami penguasaan kemahiran membuat Grafik berbantukan Komputer dapat melaksankan kerja Grafik lebih mudah, menjimatkan masa dan lebih efisyen.

·         Menyedari bahawa kemajuan teknologi Komputer telah membawa pembaharuan dalam penciptaan Bidang Senireka Grafik.

 

 

·          

 

 

BARANG-BARANGAN  KRAF

 

 

11

DAN

12

 

 

TENUNAN

 

1.        Jenis tenunan – songket, Kain Pua, Rungus, Pahang, Asli Sabah

2.        Fungsi – Pakaian, Hiasan Rumah

3.        Motif dan corak

4.        Alat dan Bahan

5.        Kemasan dan Persembahan

 

 

Pelajar dapat,

·         Memahami ciri tenunan yang berhubung dengan alat dan bahan, corak, serta proses penghasilan

·         Menajamkan pemahaman konsep seni dalam hasil kraf tangan semasa

·         Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam menghasilkan tenunan songket mengikut disiplin.

 

 

 

 

13

DAN

14

 

 

SENI TEKAT

 

1.          Sejarah Perkembangan

2.          Sumbangan Pandai Tukang

3.          Tokoh-tokoh Tekat

4.          Peranan Institusi/ Istana

5.          Kesan Seni Tekat Kepada Masyarakat

6.          Jenis-jenis Tekat

7.          Proses Menekat

 

 

 

 

·         Pelajar dapat menyenaraikan keunikan pada tekat berbanding dengan batik dan tenunan

·         Pelajar dapat menghasilkan sebuah sulaman tekat benang emas untuk dijadikan hiasan kepada tampok bantal peluk kepada kanak-kanak.

 

 

15

 

UJIAN BULANAN

 

 

·         Menilai prestasi pelajar

 

 

 

16

DAN

17

 

 

KRAF BUKU

 

1.        Jenis-jenis kraf buku

2.        Teknik, Bahan dan Proses

3.        Nilai

4.        Kemasan dan Persembahan

 

 

Pelajar dapat,

·         Mengenali dan memahami alat dan bahan yang digunakan untuk membuat folio

·         Memahami langkah-langkah serta memperolehi kemahiran dalam membuat folio bersampul, folio kulit keras dan proses menjilid helaian longgar

·         Meningkatkan kefahaman dan kemahiran tentang teknik menjilid buku secara jahitan dan membuat kulit keras.

 

 

·         Membuat folio bersampul yang mudah untuk menyimpan hasil kerja , risalah atau nota.

·         Membuat folio berkulit keras bertulang untuk menyimpan hasil kerja lukisan, risalah dan nota

·         Menjilid majalah bulanan menjadi naskhah setengah tahun atau tahunan menggunakan teknik jilid sekuras.

 

 

SENI DAN PERSEKITARAN

 

 

18

DAN

19

 

 

SENI REKA HIASAN DALAMAN

 

1.        Konsep – Perancangan, penyusunan untuk menghias ruang dalaman

2.        Ruang – Kediaman persendirian tempat awam seperti sekolah atau pasar raya

3.        Kemasan dan Persembahan

 

 

 

Pelajar dapat,

·         Membolehkan pelajar memahami serta peka terhadap kepentingan, keselesaan dan estetik ruang tempat kediaman serta kawasan persekitaran

 

·         Merekabentuk Pelan Hiasan Dalaman rumah kediaman setiap pelajar

 

 

20

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

 

 

 

 

 

21

DAN

22

 

SENI REKA LANSKAP DAN PERSEKITARAN

 

1.        Konsep – Merancang dan mengubah persekitaran

2.        Jenis – Lanskap kediaman persendirian, persekitaran sekolah dan taman rekreasi kanak-kanak

3.        Gubahan

4.        Kemasan dan Persembahan

 

 

Pelajar dapat,

 

·         Membolehkan pelajar memahami serta peka terhadap kepentingan alam sekitar

 

·         Merancang, menyusun dan merekabentuk Pelan Lanskap Rumah kediaman setiap pelajar

·         Merekabentuk Pelan Lanskap sekolah.

 

 

PAKAIAN TRADISIONAL DAN SENI LOGAM

 

 

 

23

DAN

24

 

BARANG HIASAN DIRI TRADISIONAL

 

1.          Teknik membentuk barang kemas

2.          Alatan Pertukangan

3.          Bahan- bahan Membentuk Perhiasan

4.          Jenis-jenis hiasan

 

 

 

 

 

25

DAN

26

 

 

LOGAM TEMBAGA DAN LOGAM PERAK

 

1.          Logam Tembaga

2.          Tokoh Pandai Tembaga

3.          Logam Perak

4.          Tokoh Pandai Perak

5.          Projek Amali Seni Logam

 

 

 

 

27

 

 

UJIAN BULANAN

 

 

 

 

PERALATAN SENJATA

 

 

28

 

SENJATA TRADISIONAL

 

1.        Keris

2.        Tumbuk Lada

3.        Lawi Ayam

4.        Meriam

5.        Lain-lain senjata

 

 

Pelajar dapat,

·         Mengetahui keistimewaan senjata tradisional dari sudut estetik dan fungsi

·         Mengetahui penggunaan senjata tradisional dalam konteks budaya  melayu

 

 

 

BANGUNAN TRADISI

 

29

 

 

RUMAH TRADISIONAL MELAYU, ISTANA DAN MASJID

 

1.          Fungsi Rumah Tradisi

2.          Jenis-jenis Rumah Tradisional

3.          Struktur Rumah Melayu

4.          Asas Binaan Rumah Melayu

5.          Bangunan Tradisi

6.          Masjid-masjid di Malaysia

 

 

Pelajar dapat,

·         Memahami rekabentuk , fungsi dan makna rumah tradisional melayu

·         Memahami tentang beberapa ciri yang mencerminkan budaya tempatan pada reka bentuk rumah  tradisional melayu, Istana dan Masjid di negara ini.

 

 

·         Mengumpul bahan serta gambar rumah berkenaan, membuat kajian dan perbincangan mengenai rumah tersebut berdasarkan aspek berikut :

-             Fungsi dan makna

-             Aspek estetik

 

 

PERMAINAN TRADISIONAL

 

 

30

 

 

WAU DAN GASING

 

1.          Jenis-jenis Wau

2.          Tokoh-tokoh Pembuat Wau

3.          Gasing

4.          Fungsi Gasing dalam Masyarakat Melayu

5.          Jenis-jenis Gasing

6.          Proses Membuat Gasing

 

 

 

 

 

31

 

 

PATUNG WAYANG KULIT

 

1.          Jenis-jenis Wayang Kulit

2.          Proses Membuat Patung Wayang Kulit

3.          Tokoh-tokoh Wayang Kulit

 

 

 

 

 

32

 

 

UJIAN BULANAN

 

·         Menilai prestasi pelajar

 

 

 

PEMAHAMAN DAN PENGHARGAAN

 

 

33

 

SENI DALAM BIDANG KEHIDUPAN

 

·         Seni dalam kegiatan ekonomi, pendidikan dan budaya

·         Ekonomi – pengeluaran perusahaan desa dan perkilangan

·         Pelancongan – cenderamata, kraf

·         Pendidikan – formal / tak formal

-          institusi pendidikan , promosi, media massa

·         Budaya – Imej, simbolik

 

 

 

Pelajar dapat,

 

·         Memahami tentang kepelbagaian kegunaan dan kesan seni dalam kegiatan ekonomi, pendidikan dan budaya.

 

 

 

34

 

SENI DALAM KOMUNIKASI

 

·         LUKISAN, CATAN, ARCA, CETAKAN DAN SENI GRAFIK

-          Cara mesej disalurkan

-          Kesan pada masyarakat

 

 

Pelajar dapat,

 

·         Mengenalpasti cara mesej disalurkan melalui lukisan, catan dan cetakan

 

·         Membuat kajian dan penelitian tentang Seni Halus (Lukisan, catan, arca dan cetakan)

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENI PADA BARANGAN

 

·         PEMBUNGKUSAN DAN BARANGAN

-          Ciri-ciri fungsi

-          Kesan pada masyarakat

-          Kesan pada ekonomi

 

 

Pelajar dapat,

·         Mengetahui aspek-aspek estetik, bentuk dan fungsi berhubung barangan

 

 

 

SENI DALAM ALAM PERSEKITARAN

 

·         HIASAN DALAMAN DAN LANSKAP

-          Rekabentuk rumah tempatan

-          Kesan pada masyarakat

 

 

Pelajar dapat,

 

·         Mengenalpasti dan menganalisis sesuatu susunatur dan hiasan yang berhubung dengan citarasa, suasana dan keselamatan.

·         Mengenalpasti dan menganalisis perancangan dan rekabentuk lanskap dan persekitaran yang berhubung dengan citarasa, keperluan asas dan keselamatan

 

 

·         Mengumpul contoh gambar dan ilustrasi seni reka hiasan dalaman. Kajian dijalankan berdasarkan aspek fungsi dan estetik.

·         Membincangkan isu yang berkaitan dengan langkah perancangan dan penyerenggaraan seperti isu ekologi dan isu budaya.

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERKEMBANGAN SENI DALAM BUDAYA KEBANGSAAN

 

·         ASAL USUL SENI RAKYAT

-             Sejarah asal usul kewujudan

-             Rekabentuk – alam, motif, bahan

-             Pengaruh penghasilan

-             Fungsi dan makna dalam seni rakyat

 

 

Pelajar dapat,

 

·         Memahami sejarah seni rakyat serta nilai-nilai yang terkandung.

 

 

 

HASILAN SENI RAKYAT

 

·         Fungsi dan makna dalam Seni Rakyat

-             Penggunaan seni

-             Aspek estetik

-             Kesan pada masyarakat

-             Perkembangan semasa

-             Peranan institusi

·         Pekembangan seni kebangsaan

-             Aktivis Seni Halus tanahair dalam tahun 30-an, 50-an, 60-an dan 70-an mengenai permulaan pendidikan, sumbangan dan bentuk karya serta aliran idea

-             Impressionisme

-             Ekspressionisme

-             Abstrak

 

 

 

·         Memahami jenis kraf dari aspek estetiknya dalam konteks budaya kebangsaan

·         Meningkatkan pengetahuan daya kritikan dan penghargaan mengenai senilukis dan perkembangan seni dalam negara.

 

·         Mengkaji, memahami dan membincangkan sejarah seni rakyat berdasarkan aspek kajian, bidang kajian dan pengaruh penghasilan rekabentuk.

·         Mengumpul bahan dan gambar hasil seni kraf yang berkenaan

·         Membuat kajian, pengamatan dan perbincangan mengenai seni kraf tersebut.

·         Mengumpul, menganalisa serta membincangkan bahan-bahan serta maklumat mengenai seni halus dalam budaya kebangsaan.

 

 

37

 

 

 

 

SENI DI DALAM BUDAYA LAIN

 

·         Jenis-jenis Kraf

-             Tekstil

-             Tembikar

-             Ukiran

-             Anyaman

-             Hiasan

·         Aspek kajian

·         Pertimbangan kajian

·         Kajian Perbandingan

-             Pilihan karya-karya seni halus luar negeri

-             Persamaan dan perbezaan karya luar negeri dengan dalam negeri

 

 

·         Menyedari bahawa kraf kebangsaan mempunyai persamaan dan kelainan dengan kraf dari negara lain

·         Memperkembangkan pengetahuan dan penghargaan terhadap seni budaya lain

 

·         Mengumpul maklumat mengenai persamaan dan perbezaan antara kraf Malaysia dengan negara lain

·         Membincangkan maklumat yang didapati.

 

 

38

39

DAN

40

 

 

 

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

 

 

 

 

41

 

 

ULANGKAJI