Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 

 

Konsep Yin & Yang

Yin dikatakan sebagai prinsip yang berasal dari bumi.

Yang dikatakan sebagai prinsip yang berasal dari syurga.

Yin dan Yang dikatakan dalam suatu teks lama Cina, I-Ching sebagai:

Yin secara bersendirian tidak akan berhasil

Yang secara bersendirian tidak akan bertumbuh dan berkembang

Dari ajaran ini timbullah ajaran bahawa "kiri adalah untuk lelaki dan kanan adalah untuk perempuan". Oleh sebab itu, pembacaan muka haruslah bermula dari kiri untuk lelaki dan kanan untuk wanita.( Start from the left side for the man and the right is for a woman. )

 

Bentuk Muka


 
 

  Free web templates by MyFreeTemplates.com