Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 

 

Bentuk Muka

Masyarakat Cina mempunyai kecenderungan untuk menganggap seluruh alam semesta dalam konteks yin dan yang. Dalam erti kata yang tepat,yin dikatakan sebagai prinsip yang ditemui di bumi, manakala yang ditemui di syurga.

Konsep yin dan yang mempunyai kesan yang mendalam terhadap kajian muka. Selanjutnya...

 

Dalam kepercayaan Barat, mereka hanya mempercayai bahawa terdapat empat unsur yang penting, manakala orang-orang Cina mengatakan bahawa terdapat lima unsur, iaitu Kayu (Wood), Api (Fire), Air (Water), Besi (Metal) dan Bumi (Earth).

Kelima-lima unsur mempunyai kesan yang penting kepada banyak aspek tradisi Cina, termasuk perubatan, astrologi, akupunktur, bacaan tapak tangan, feng shui dan sememangnya bacaan muka. Selanjutnya...

 

Terdapat 10 corak muka pada manusia, yang setiap satunya tertulis nasibnya, serta personalitinya. Selanjutnya...

 
 

  Free web templates by MyFreeTemplates.com