Desert, silk scroll

backback "Desert"
48" x 24", silk
details forward