Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

In alledrie de situaties was er sprake van wisselwerking, en dus van interactie. In het eerste geval was dit interactie tussen mens en computer. In het tweede en derde geval tussen mensen onderling. In beiden gevallen werden er meningen uitgewisseld zonder dat de twee partijen met elkaar in gesprek gingen. Het bijzondere van het theater is nu, dat ondanks dat de twee partijen niet met elkaar in gesprek zijn, er toch persoonlijk contact is. Zowel de acteur als de toeschouwers zien en horen elkaars reactie op hetzelfde moment.
Foto: Zaal van het Agora Theater in Lelystad

Verder