Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Uitleg

We hebben gemerkt dat er veel verschillen zijn te noemen tussen de twee fragmenten. We willen nu nagaan welke dingen specifiek bij theater horen, en welke bij film. Sommige dingen die we opgemerkt hebben bij theater, kunnen bij film ook voorkomen, en omgekeerd. Bijvoorbeeld hier was het theater onrealistisch, maar het kan ook realistisch zijn, zoals de film was. Maar een film kan ook weer onrealistisch zijn, zoals "Moulin Rouge". Deze verschillen horen bij specifieke theaterstukken of films, of bij een bepaalde tijd. Het enige verschil wat altijd tussen theater en film is en blijft, is dat bij theater de acteurs en toeschouwers tegelijk aanwezig zijn, en bij de film niet. Hierdoor ontstaat interactiviteit in het theater. Dit houdt in dat de acteurs zich altijd bewust zijn van de aanwezigheid van de toeschouwers en andersom. Hierdoor kunnen ze op elkaar reageren. De acteur hoort de reactie van de toeschouwer en kan zijn spel hierop aanpassen. Dit hoeft niet altijd bewust te gaan, maar de communicatie wordt er wel beter door.

De term interactie zou je bekend voor kunnen komen uit de wereld van de computers. Men bedoelt hier de mate waarop het computerspel kan reageren op de acties van de speler en de vrijheid die de speler heeft binnen het spel. De speler en datgene wat er in het spel gebeurd worden door elkaar beïnvloed. Het verschil met theater is dat er bij computers sprake is van interactie tussen computers en mensen, en er bij theater interactie is tussen mensen onderling.
Foto: Zaal van het theater Circus in Zandvoort

Voor de duidelijkheid kun je de drie belangrijkste punten nog eens na lezen:
Klik dan hier