YASİN AKTAYSelçuk Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
KONYA    TURKEY

Tel: 0 (537) 481 74 81

0 (332) 223 15 13
yaktay@yahoo.com
http://www.angelfire/art/yasinaktay

http://www.yasinaktay.com

http://asp.selcuk.edu.tr/asp/personel/web/goster.asp?sicil=3317


 

BİLDİĞİ Y. DİLLER

İNGİLİZCE, ARAPÇA

 

EĞİTİM:

POST-DOKTORA
University of Utah , Political Science, Utah / USA
Nisan-Eylül, 2001

DOÇENTLİK
Uygulamalı Sosyoloji, İstanbul Üniversitesi
26 Kasım,  1999 

DOKTORA
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji
26 Temmuz, 1997.

YÜKSEK LİSANS
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji
13 Şubat, 1993

LİSANS
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji
24 Temmuz, 1990.
 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 

 

 

 

VERDİĞİ DERSLER

 

 

S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi  Sosyoloji Bölümü – 1992- şimdiye kadar

ABD, University of Maine at Farmington, Sosyal Bilimler ve İşletme Bölümü 2003-2004 yılı Bahar dönem.

Vadi Yayınları Genel Yayın Yönetmenliği, 1992-2000

İki Aylık, Sosyal Bilimler, Düşünce ve Siyaset dergisi Tezkire'nin Yayın Yönetmenliği 1991-

Sivil Toplum Dergisi'nin Eş-Editörlüğü 2003-

Avrupa Günlüğü, Değerler Eğitimi Dergisi, İnsan Hakları Dergisi, Dinler Tarihi, dergilerinin yayın kurulu üyeliği.

 

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler

Sosyolojiye Giriş

Antropolojiye Giriş

Ekonomik Sosyoloji

Örgüt Sosyolojisi

Osmanlı Toplum Yapısı

Hukuk Sosyolojisi

Kent Sosyolojisi

Felsefeyi Giriş

Felsefe Tarihi 1,2

Sosyoloji Tarihi 3

Sanat ve Edebiyat Sosyolojisi

İletişim Sosyolojisi

Topics in Sociology (UMF, ABD)

Contemporary Trends and Issues in the Sociology of the Middle East (UMF, ABD)

 

Lisanüstü Düzeyinde Verdiği Dersler

Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar, Postyapısalcılık ve Hermenötik 1,2


 

YAYINLAR:

Telif Kitaplar

 • ÖNCE SÖZ VARDI: Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme, Abdullah Topçuoğlu ve Erol Göka ile Birlikte,  (2. Baskı, Ankara , Vadi Yayınları, 1999, 302 s.)

 • Tarihbozumu: Osmanlı'dan Yirmibirinci Yüzyıla Tarih Üzerine Tezler, çıkıyor, Vadi Yayınları Cevre Demokrasisi , çıkıyor.

 • Kulturel / Siyasal Kavsaginda, Ankara : Vadi Yayınları, çıkıyor..


Derleme Kitaplar

 • MODERN TÜRKİYE'DE SİYASİ DÜŞÜNCE, 6. CİLT, iSLAMCILIK, İstanbul: İletişim Yayınları, 2004 1112 s.

 • POSTMODERNİZM VE İSLAM, KÜRESELLEŞME VE ORYANTALİZM, Derleme: Abdullah Topçuoğlu ve Yasin Aktay, 2. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara , 1999, 346 s
   

 • DİN SOSYOLOJİSİ, Derleme, Yasin Aktay ve M. Emin Köktaş, 2. Baskı, 1998, Ankara , Vadi Yayınları, 348 s. 

Çeviri Kitaplar

 • Max Weber ve İslâm: Elestirel Biur Yaklasim, by Bryan S. Turnerİngilizce’den, Vadi Yayınları, 1997.
 • Tarih, Felsefe, Siyaset Uzerine, Muhammed Arkoun'dan çev. Erdemci ile b irlikte 194 sayfa,  "Muhamed Arkoun'un Otantiklik Siyaseti" başlıklı değrelendirme yazısı ilaveli, Ankara : Vadi Yayınları, 2000. 
 • Akil ve Toplumun Özgürleşimi , İngilizce’den çeviri, Ankara Vadi Yayinlari, 1992) 
 • İslam Toplumları Tarihi,  (Ira Lapidus A History of Muslim World isimli kitabınn İngilizce’den çevirisi, 1. 2. ciltler,  İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.

İngilizce Makaleler

 • Mehmet Paçacı and Yasin Aktay, 75 Years Of Higher Religious Education In Modern Turkey, The Muslim World, Volume, LXXXIX number: 3-4, 1999.
 • A Sociology of History on Law and Legitimation in the Ottoman Society, Humanities in the Birth of the Third Millenium, University of Binghamton (New York) and Fatih University, FÜ, İstanbul, 5-6 Haziran, 2000. 
 • Diaspora and Stability: Constitutive Elements in a Body of Knowledge, (Islams and Modernities başlıklı bir Workshop’ta sunulmuş Georgtown University, Washington DC , 2001, Turkish Islam: Gülen Movement, Ed. John Esposito, M. Hakan Yavuz, Syracuse, University Press, 2003).
 • The Historicist Dispute in Turkish Theology, Change and Essence int Turkish Thought, ed. Şinasi Gündüz, Cafer Sadık Yaran, New York, 2005.

 • Who Needs a Moderate Islam, Moderation in Islam Colloquium'a sunulmuş tebliğ, Salt Lake City, www.muslimstudies.net

 • A Sociology of He History of Law and Legitimation In Ottoman Society New Millenium Perspectives in the Humanities, Editör, Judi Upon-Ward, New York, 1, 1, 91 - 100, 2002

 •  Religion And Modernization in the Other Turkey , Journal of Muslim Minority Affairs, 24, 2, 401 - 405, 2004

 • A Fundamental Fear: Eurocentrism And The Emergence of Islamism By Bobby Sayyid, Turkish Studies, 3, 2, 237 - 239, 2002

 • Deconstructing Time/Space For Reconstructing Drama and Dream versus Utopia and Heterotopie, S. Ü. İletişim F. Dergisi, 1999, Number: 1.
 • The Problem of Justification in the History of Art, Some Remarks for Outlining the Position of Muslim Art, S.Ü. S.B. Enstitüsü Dergisi, 1999, Number: 4.
 • The Reflexivity of Modernity and Social Sciences, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakultesi Dergisi, 1998, Number: 12.
 • Some Remarks on Martin Heidegger's Path of Questioning Technology and Phenomenology, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakultesi Dergisi, 1998, Number: 12
 • The Islamic Identity of Turkey and The (In)Compatibility of Islam with Democracy http://www.euroaudio.dk/Triple_site/banns/packages.asp?Subkat=Turkey

Almanca Makaleler

 • Beziehungen Zwischen Staat Und Religion In Amerika Der Einfluss Religiöser Sekten, Konrad Adenauer, Das verhaltnis von Staat und Religion - Unterschiedliche Modelle, konzepte und erfahrungen, 31-56, 2003

 • Politiken Der Differenz Und Der Turkische Islam, Euro Agenda, Berlin, 5, 5, 1 - 22, 2004

Türkçe Makaleler:
 

·    Aklın Sosyolojik Soykütüğü: Soy Akildan Tarihsel ve Toplumsal Akla Dogru, Toplum ve Bilim, No: 82, 1999.

·    Eskatolojilerin Sonu'ndan Çatışmanın Devamına, Medeniyetler Çatışması, Vadi Yayınları, Ankara , 1997.

 • Aydınlatan Cumhuriyet ile Şımartan Demokrasi Arasında, Hak-İş Dergisi, Ekim, 1998
 • Modernlik Durumumuza Dair, Tezkire, Mayıs, 1992, Sayı: 3
 • Tarihler İçinde Tarihsiz Olmak, Tezkire, Eylül, 1992, Sayı: 4.
 • Anlama, Vahy ve Tarih, Tezkire, Güz, 1993, Sayı: 5.
 • Faili Meçhul Siyaset, Tezkire, Aralık, 1997, Sayı: 11-12.
 • Demokrasiden Önce ne Alırdınız?, Tezkire, 1998, Sayı: 13.
 • Senin Seçimin, Benim Seçimim Onun Seçimi. Birikim: Aylik Sosyalist Kultur Dergisi, Sayı: 120, 1999.
 • Siyasal Alanın Ayrılamazlığı, İzlenim, Aralık, 1995, Sayı: 28.
 • Dayanıksız bir Tüketim Maddesi Olarak Bilgi, İzlenim, Ocak, 1996, Sayı: 29.
 • Küreselleşme ve Siyasal Metafizik, Umran, No, 72, August, 2000
 • Tarihbozumu ve Tarih Bilinci, Tezkire, No: 20, 2001, Gözden geçirilmiş şekli, Tarihin Sonu mu? F. Fukuyama, Mustafa Aydın ve Ertan Özensel (derleyenler), Ankara : Vadi Yayınları, 2002, ss. 176-184.

·         Karizma, Popüler Kültür ve Faşizm, Tezkire, No: 22, 2001)

·         Siyaset Sonrası Şartlarda Liberalizmi Tartışmak, Tezkire, No 24, 2002.

·         Türk Sosyolojisinin Siyasi Tarihi, Yeni Türkiye, Türk Dünyası Ansiklopedisi, 2002.

·         Türkiye’nin Beden Siyaseti ve Sembolik Kapitalizmi, Birikim Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, No. 152-153, 2001-2002.

·         Tarihin Sonuna Geç Kalmak Mükün mü? Tarihin Sonu mu? F. Fukuyama, Mustafa Aydın ve Ertan Özensel (derleyenler), Ankara: Vadi Yayınları, 2002, ss. 283-294.

·         Türk Sosyolojisinin Öz-düşünümselliğine Katkı: Siyaset ve Sosyolojinin Eklemlenmesi Üzerine, Tezkire, No: 25, 2002 (Bu yazı yukarıda geçen “Türk Sosyolojisinin Siyasi Tarihi“ başlıklı yazının gözden geçirilmiş şeklidir).

·         Eğitimde Küresel İmkanlar: Küreselleşen Dünyada Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Özgürleşim Fırsatları Üzerine, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Vol. 2. No: 1, 2002.

·         Birleşen Dünyada Çoğalan Kültürler, Euroagenda, Avrupa Günlüğü, Vol 1, No 2.

·         Sol, Metin, Tarih, Tezkire, No: 26, 2002.

·         Soğuk Savaş Dönemi Arap İslamcılığında Sol ve Sosyalist Bağlam, İslamiyat,  cilt V, sayı 2, 2002.

·         Küreselleşmede Uzlaşmak Mümkün mü?, Tezkire, sayı 27-28, Ağustos-Kasım 2002.

·         Karizmanın Aşırı Gerçekliği, Birikim, sayı 163-164, Kasım-Aralık, 2002.

·         Batman’da İntihar’ın Paylaşılamayan Mirası, Karizma Dergisi, Sayı: 12, 2002.

 

Ulusal ve Uluslararası Toplantılarda Tebliğler:
 

 • İslam, İnsan Hakları Ve Demokrasi, Alman-Türk İş Birliği Konusu Olarak İslam ve Avrupa II,,, 0 – 0, 2003

 • State And Society In The Modern World, The Islamabad International Consutlation of Muslim Scholars,,, 0 – 0, 2004

 • Islam-Demokrat Bir Parti Konsepti Olarak Ak Parti, Islam und Moderne Gesellchaft in der Turkei, Konrad Adenaue Stiftung,,, 1 – 9, 2004

 • Who Needs Moderate Islam?, Moderation in Islam, A Colloquium, Utha, Salt Lake City , USA ,,, 1 – 16, 2004

 • Culture, Religion And The Formation Of Different Sects And Tradition In Islamic Societies, Gold Leaf Institute, Islamic Studies,,, 1 – 8, 2004

 • Rethinking Middle East And The Idea Of Eurocentrism, Sixth Annual UMF Symposium, Maine, USA, 1 – 10, 2004

 • Din, Gelenek Ve Modern Sivil Toplum, Alman-Türk İşbirliği Konusu Olarak İslam ve Avrupa-III,,, 0 – 0, 2004

 • Global Possibilities Of Equal Opportunities In University Education, Perspectives on University Education in the 21st Century, İstanbul, Fatih Üniversitesi,  1 – 10, 2004

 • The Problem Of Democracy, Secularism And Civil Society In Middle Eastern Societies, Gold Leaf Institute, Islamic Studies-2,,, 1 – 8, 2004

 • Bir Toplumsal Sermaye Olarak Karizma, 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,, 8, 1 – 10, 2003

 • Bir Sosyal Değişim Dinamiği Olarak İlahiyat Sorunu, İlahiyat Bilimlerinde yöntem Sorunu Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi,,, 1 – 15, 2003

 • Türkiye Diasporaları ve Güneydoğu'da Göç, VI. Ulusal Sosyal Bilimler KongresI, ODTÜ, 18 Kasım, 1999.
 • Modern Dünyada Dinî Bilgi ve Otorite Kayması, Dogudan Batidan Uluslararasi Konferanslar, İstanbul, 1997.
 • Modern Bilim ve Feyerabend Uzerine, Universitenin Gelecegi,  ODTÜ Ogretim Elemanlari Dernegi  (METU), 1994.
 • Türk Toplumunun Sosyolojik Analizinde Heterodoksi-Ortodoksi Düalizminin Bazı Sorunları,  II. İslâm Düşüncesi Sempozyumu,Trabzon, Büyükşehir Belediyesi,  1995.
 • İktidarın Nesnesi ve Kaynağı Olarak Beden ve Kimlik Politikaları, Eskişehir , 2-4 November 2000, 3. Turk Ulusal Sosyoloji Kongresi..

·         Diaspora and Stability: Constitutive Elements in a Body of Knowledge, Islams and Modernities, Workshop, Georgtown University, Washington DC , 26-28 Nisan, 2001.

·         From confrontation with the West to acceptance of a secular state with the rule of law. On the current transformation of political Islam in Turkey . Haus Der Kulturen World, 15 April, 2002, Berlin.

·         Sözlü-Yazılı ve Dijital Kültürlerde Özgürlükler ve Otorite Sorunu, Türkiye Yazarlar Birliği, Konferans, Konya, 29 Haziran, 2002.

·         ABD’de Din-Devlet İlişkileri ve Dini Cemaatlerin Etkisi, Konrad Adeneur Vakfı Sisav, Uluslararası Din-Devlet İlişkileri Sempozyumu: Farklı Modeller, 11-12 Ekim, 2002, İstanbul, armada Hotel.

·         Yeni anlama yöntemlerinin imkan ve sınırları, Diyanet İşleri Başkanlığı İhtisas Toplantısı, 5-6 Ekim 2002, Ankara.

·         Bir Aydınlanma Projesi Olarak İnsan, 5. Kur’an Sempozyumu, 23-24 Kasım, 2002, Ankara.


Çeviri Makaleler:

 • W. Montgomery Watt ve İslâm'ı Kılıçla Fethetmenin Zorlukları, by Elisabeth Özdalga, Ingilizce'den, Tezkire, number: 11-12, 1997.
 • Havva, İslâmî Kadın İmajı by Yvonna Haddad (İngilizce'den),  The Journal of Islamic Research, 1991, Vol 5, No: 1
 • Benlik ve Düşünümsel Modernlik, Bryan S. Turner, Tezkire, 1996, no: 9-10

·     Suskun Imge, by Hans-Georg Gadamer, Tezkire, 2001, No: 21

·     Tarihin Sonundan Sonra İslam ve Çatışmanın Geleceği, Abdulvahap el-Efendi’den çeviri, Tarihin Sonu mu? F. Fukuyama, Mustafa Aydın ve Ertan Özensel (derleyenler), Ankara : Vadi Yayınları, 2002.

·     Hedefleri: Modern Dünya, F. Fukuyama’dan (Birol Akgun’le beraber), Tarihin Sonu mu? F. Fukuyama, Mustafa Aydın ve Ertan Özensel (derleyenler), Ankara : Vadi Yayınları, 2002


Tamamlanmış Saha Çalışmaları:
 

·      Güneydoğu'da Göç, Modernleşme ve Kadın, 1999, Yayınlanmamış, tamamlanmış saha çalışması.

Mülakatlar:
 


 

DEVAM

EDEN

ÇALIŞMALAR:

Kitaplar ve Saha Çalışmaları
 

 • Émile Durkheim'ın TOPLUMDA İŞ BÖLÜMܒnün Abdullah Topçuoğlu ile birlikte İngilizce’den çevirisi.
 • Émile Durkheim'ın DİNİ HAYATIN TEMEL BİÇİMLERİ’nin Abdullah Topçuoğlu ile birlikte İngilizce’den çevirisi
 • Ira Lapidus’un A HISTORY OF MUSLIM WORLD, isimli kitabının ikinci cildinin çevirisi, İstanbul: İletişim Yayınları. 
 • Ali Harb'in YORUM VE HAKİKAT: KÜLTÜREL HERMENÖTİK ÇALIŞMALARI isimli kitabı Arapça’dan çevriliyor..
 • Abdullah Topçuoğlu ve Hakan Yavuz'la birlikte KONYA: A CITY UNDER TANSFORMATION başlıklı bir derleme kitap Hem Türkçe hem İngilizce versiyonlarıyla her biri sahasında uzman 12 yazarın iştirakiyle, kapsamlı bir Konya araştırması

YAYIN YÖNETMENLİĞİ:

Yayına Hazırlığı Yapılan Kitaplar :

 • SABİÎLER: SON GNOSTİKLER / Şinasi Gündüz, Ankara : 1996, 230 s
 • DİN VE SİYASET: SİYASAL DAVRANIŞ VE DİNDARLIK,  M. Emin KÖKTAŞ/ Ankara : 1996, 296 s.
 • TARİH FELSEFESİ YAZILARI / Şahin Uçar/ Ankara : 1993, 238s.
 • FELSEFEYE GİRİŞ (2. Baskı) Ahmet Arslan/ Ankara : 1997, 272 s..
 • EDMUND HUSSERL FELSEFESİNDE MANTIK / Ahmet İnam, Ankara: 1994, 128 s.
 • DİYALEKTİGİN SONU / Abdülkadir El-Murabıt / Ankara: 1994, 120 s.
 • SOSYAL BİLİM DÜŞÜNCESİ VE FELSEFE / Peter Winch / Ankara: 1994, 136 s.
 • JOHN LOCKE'DE TANRI ANLAYIŞI / İsmail Çetin / Ankara: 1995, 230 s.
 • DİL VE AHLAK /Hakan Poyraz / Ankara: 1995, 216 s. 
 • PSİKİYATRİ VE DÜŞÜNCE DÜNYASI  ARASINDA GEÇİŞLER / Erol Göka / Ankara: 1996, 214 s.
 • FRANKFURT OKULU / Tom Bottomore / Ankara: 1998, 112 s.
 • TARİHSELCİLİK VE GELENEK / Abdullah Laroui / Ankara: 1993, 206 s
 • AKIL VE TOPLUMUN ÖZGÜRLEŞİMİ  / Ahmet Çiğdem / Ankara: 1992, 150 s. 
 • SİVİL KADIN / Ömer Çaha / Ankara: 1996, 238 s.
 • İKTİSATTA YÖNTEM TARTIŞMALARI / Ömer Demir / Ankara: 1996, 246 s
 • KURUMCU İKTİSAT / Ömer Demir / Ankara: 1996, 256 s.
 • DİN VE İNANÇ SÖZLÜGÜ, Şinasi Gündüz, Ankara: 1998, 472 s.
 • TÜRKİYE'DE MODERNLEŞME VE MODERNLEŞTİRİCİLER, Muharrem Sevil, Ankara: 1999.
 • POLİTİKANIN İLETİŞİMİ, İLETİŞİMİN POLİTİKASI, Ankara: 1999, 176 s.
 • OSMANLI'DA YÖNETEN VE YÖNETİLENLER, Adem Çaylak, Ankara: 1999, 248 s.
 • MODERNİZM VE KİTLE TOPLUMU, Erhan Atiker, Ankara: 1998, 224 s.
 • FELSEFİ HERMENÖTİK VE YAZARIN NİYETİ, Burhanettin Tatar, Ankara: 1999.
 • İLİMLERİN SAYIMI, Fârâbî, çev. Ahmet Arslan, Ankara: 1999, 104 s.
 • MUTLULUGUN KAZANILMASI, Fârâbî, çev. Ahmet Arslan, Ankara: 1999, 96 s. 
 • İSLAM FELSEFESİ ÜZERİNE, Ahmet Arslan, Ankara: 1999, 336 s.
 • ALMAN ORYANTALİZMİ, Ali Osman Öztürk, Ankara: 2000, 144 s.
 • CEMAATİN DÖNÜŞÜMÜ, GEÇ-MODERN DÖNEMDE CEMAATİ SOSYOLOJİSİ, Ramazan Yelken, Ankara: 1999, 276 s.
 • İKİ FARKLI SİYASET, LEVENT KÖKER, Ankara: 1999, 128 S.
 • İSLAM, DEMOKRASİ VE TÜRKİYE, Ahmet Arslan, Ankara: 1999, 328 s.
 • KELDANİLER VE NASTURİLER, Kadir Albayrak, Ankara: 1997, 240 s.
 • KURUMLAR SOSYOLOJİSİ, Mustafa aydın, Ankara: 1997, 232.
 • KÜRESELLEŞME, SİVİL TOPLUM VE İSLAM, Fuat Keyman, A. Yaşar Sarıbay, Ankara: 1998, 280 s.
 • FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ (MAKASID EL FELASİFE), Gazzalî, (çev. Cemaledin Erdemci), Ankara, 2001, 407 s.