Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 
N O W A    Z E L A N D I A  -  A U C K L A N D
DUSZPASTERSTWO  POLSKIE
P O L I S H   P A S T O R A L
P A R A F I A    K S I Ę Ż Y    C H R Y S T U S O W C Ó W
 

Zgodnie z życzeniem duszpasterza Polskiej Parafii w Auckland, księdza Tomasza Nowaka, od marca 2004 prowadzenie niniejszej strony
 zostaje zawieszone. Obsługę informacyjną Polskiej Parafii w Auckland przejmuje www.tchr.org/australia


    DUSZPASTERZ                                                   MSZA ŚWIĘTA 
ks.Tomasz Nowak SC
42 Shelly Beach Rd, PO Box 47276
PONSONBY - AUCKLAND 1034
tel. (09) 360 4231
mob.0211321098
email:  tomasz.n@ihug.co.nz
AUCKLAND:
niedziela, godz.10.30
I piatek miesiaca, godz.19.00
St. Paul's College
183 Richmond Rd - Ponsonby
HAMILTON:
Pierwsza niedziela miesiąca
godz.15.00 

 

ROTORUA
NEW PLYMOUTH 
kilka razy w roku

 

BIULETYN PARAFIALNY
Z ŻYCIA PARAFII
WYDARZENIA
OPRACOWANIA
HISTORIA POLSKIEJ PARAFII W AUCKLAND - w oprac.
RADA DUSZPASTERSKA - w oprac.
GOŚCIE NASZEJ PARAFII - ALBUM - w oprac.
LINKI
MAPA STRONY - w oprac.
 Webmaster: ms
 Do oglądania tych stron zaleca się stosować program Netscape Navigator
 Ostatnia aktualizacja: luty 2004