Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ve_ior.gif (4190 bytes)《中國古代文化知識趣談》

文件資料

1.先秦文學                                                                  
                  --古代神話傳說
                  --<<詩經>>
                  --屈原和楚辭
                  --諸子散文
2.兩漢文學                                             
                  --散文
            --辭賦
           --詩歌
3.魏晉南北朝文學
                  --建安文學
                  --兩晉南北朝詩歌
                  --魏晉南北朝的駢文
                  --魏晉南北朝小說
                  --《文心雕龍》
5.歷史散文
                  --左傳
                  --戰國策
6.柳宗元
                  --山水遊記的特色
7.唐代
                  -- 唐詩的格律
8.宋代     
                 --宋代古文運動
9.新文學
                  --
                  --聞一多
                  --徐志摩
                  --魯迅
                  --曹禺
10.孔子
                  --前 言
                  --孔子生平介紹