Urban försöker illustrera en... knoge. 
Några gissade på lyftkran.

Stäng fönstret